Business

Hvert år bliver flere tusinder virksomheder tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen og Skifteretten.

Virksomhed

Nem Advokat

Adresse

Stationsparken 26.2, 2600 Glostrup

Telefon

70 20 41 61

E-mail

info@nemadvokat.dk

Webside

https://www.nemadvokat.dk/

Annonce Virksomhedsprofil - 12. marts

Sådan undgår du tvangsopløsning af dit selskab

Læs her, hvordan du undgår at blive en del af statistikken over tvangsopløste virksomheder.

Erhvervsstyrelsen indsender hvert år flere tusinde anmodninger om tvangsopløsning til Skifteretten. Det sker som regel, fordi virksomhederne ikke har styr på de gældende tidsfrister og interne regnskaber.

Der er dog flere grunde til, at et selskab kan blive tvunget til at dreje nøglen om, end overskridelse af tidsfrist og forsømmelse af regnskabsforpligtelserne. Herunder bliver du klogere på, hvad du kan gøre for at undgå, at du ender i en situation, hvor din virksomhed bliver begæret under tvangsopløsning.

Hvad er en tvangsopløsning?

Når et selskab kommer under tvangsopløsning, er der tale om, at selskabet er bliver tvunget til at lukke, da det ikke har levet op til de krav, der er i lovgivningen. I mange tilfælde kan du søge om, at selskabet bliver genoptaget, selvom det er under tvangsopløsning.

Det kræver som regel, at du har involveret en advokat, der kan bistå dig ved at føre din sag over for Skifteretten. Hvis et selskab bliver genoptaget, betyder det, at den daglige drift kan fortsætte, men under en anden ledelse.

Står du i en situation, hvor dit Erhvervsstyrelsen har anmodet om en tvangsopløsning af dit selskab, bør du kontakte en advokat, der har speciale i Selskabsloven og erfaring med lignende sager. Læs mere hos NEMADVOKAT, der beskriver processen ved tvangsopløsning her.

Grunde til tvangsopløsning

Når Erhvervsstyrelsen indsender en anmodning om tvangsopløsning til Skifteretten, er det, fordi virksomheden ikke har overholde væsentlige dele af de forpligtelser, de har ifølge lovgivningen.

FAKTA

Det kan eksempelvis være en overskridelse af følgende punkter:

● Hvis selskabet ikke har registreret de reelle ejere.

● Hvis selskabet ikke har indsendt årsrapport til godkendelse hos Erhvervsstyrelsen inden for tidsfristen.

● Hvis selskabet ikke har angivet en revisor, selvom det er underlagt revisionspligt.

● Hvis selskabet ikke har en ledelse eller et hjemsted, der fremgår i selskabets vedtægter eller i Selskabsloven.

● Hvis selskabet har udestående kapital, der ikke er blevet reageret på rettidigt.

Ovenstående er alle eksempler på grove forsømmelser, der kan ende ud i en tvangsopløsning. Ofte vil det dog ikke være den første udvej, da du, før du modtager et brev omkring tvangsopløsning, vil få en advarsel om, at du skal rette op på forsømmelserne.

Hvad kan du gøre, hvis du modtager et brev om tvangsopløsning?

Modtager du et brev fra Erhvervsstyrelsen om, at de ønsker at tvangsopløse din virksomhed, bør du reagere ved at slå koldt vand i blodet og kontakte en advokat. I visse tilfælde kan dit selskab fortsætte driften, men det betyder, at du er nødt til at træde ud af ledelsen.

Hvis selskabet skal genoptages, skal det vedtages af generalforsamlingen. De voterer om, hvorvidt driften skal fortsætte eller ej. Vælger de at vedtage det, skal der med det samme vedtages en ny ledelse, som har ansvaret for den videre drift.

Du kan som anpartshaver eller medejer fortsætte med at arbejde i virksomheden, men ikke i en ledende funktion.

Sådan undgår du tvangsopløsning

Vil du undgå at ende i en situation, hvor dit selskab bliver tvangsopløst, bør du fokusere på at overholde alle de tidsfrister og forpligtelser, der er gældende i forhold til lovgivningen samt i selskabets vedtægter.

Hav en revisor tilknyttet, der har ansvaret for at holde regnskab og bogføre, så du er sikker på, at det bliver gjort inden for tidsfristen. Du bør dog selv holde en finger på pulsen, så du er sikker på, at det bliver gjort efter loven.

Det er i sidste ende op til dig som ejer at sikre, at alt bliver bogført og indberettet inden for de tidsfrister, der fremgår af loven.