Klim Sparekasse har besluttet at lukke deltidsåben filial i Øsløs

ØSLØS: Bestyrelsen og ledelsen i Klim Sparekasse har med virkning fra 1. juni 2020 besluttet at lukke sparekassens filial i Øsløs.

Det oplyser Henrik Agesen, der er direktør i Klim Sparekasse, i en pressemeddelelse.

- Afdelingen har de seneste mange år haft åbent hver mandag fra kl. 13.30 til 15.30 og hver torsdag fra kl. 13.30 til 17.30. Kunderne er løbende blevet betjent af to ansatte, som har kørt ud fra hovedafdelingen i Klim. Klim Sparekasse har haft afdelingen i 38 år, hvoraf de seneste 20 år har været på den nuværende placering på Bygholmvej 9. Vi har været rigtig glade for samarbejdet med vore mange kunder på Hannæs gennem de mange år. Afdelingen har haft stor betydning for udviklingen i sparekassens kundeunderlag og medvirket til sparekassens flotte økonomiske udvikling gennem årene, men vi må også konstatere, at afdelingen nok er den sidste deltidsåbne filial i Danmark, konstaterer han i pressemeddelelsen.

Henrik Agesen peger på, at pengeinstitutsektoren i Danmark især efter finanskrisen har oplevet stærkt forøgede krav til indberetninger til myndigheder og voksende administrative byrder, som fylder ekstraordinært meget i et lille lokalt pengeinstitut, hvor man ikke har særskilte afdelinger til at tage sig af de slags opgaver.

- Den digitale udvikling har tillige medført, at en lang række opgaver kan klares af kunderne selv med løsninger som f.eks. Netbank, Mobilbank, betalingskort og MobilePay. Kundernes behov for udbetaling af kontanter og hjælp til betalinger er således faldet kraftigt. I stigende grad møder vi kunderne via telefon, mail og fysiske møder.

- I bestræbelserne på at udnytte personale ressourcerne bedst mulig i fremtiden til gavn for såvel kunder som sparekassen er det således besluttet at samle alle kræfter i Klim. Hele personalet fortsætter uændret, således at kunderne fortsat kan komme i kontakt med deres sædvanlige kunderådgiver. Det er vigtigt at rådgiverne kan koncentrere sig om at give kunderne en professionel og personlig rådgivning, når kunderne har behov herfor. Filialen i Øsløs lukkes således ikke af økonomiske årsager men for at undgå spildtid, transport og ekstra administrative opgaver. Det er vigtigt at præcisere, at Klim Sparekasse fortsat vil understøtte kunder og foreningsliv på Hannæs i mindst samme omfang som hidtil.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...