100.000 kr. fra Sol og Strand-fonden øremærkes til enten bedre adgangsforhold eller personalefaciliteter

SKOVSGÅRD: Det vakte stor glæde, da medstifter Kjeld Andersen fra Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld fornylig kunne overbringe 10 danske organisationer nyheden om, at de hver især modtager 100.000 kr.

En donation på 100.000 kr. til Skovsgård Hotel gør det muligt at etablere personalefaciliteter til de mange medarbejdere, der er tilknyttet den socialøkonomiske virksomhed i Skovsgård. Det er første gang, at der foregår udlodning fra den forholdsvis nyoprettede fond, og Erik Klit, der er leder af Skovsgård Hotel, er taknemlig for, at hotellet er blandt de udvalgte:

- Vi er oprigtigt glade for denne støtte - i særdeleshed fordi denne donation vidner om lokal opbakning. Det er vigtigt for os, at lokale borgere, fonde og virksomheder kan se sig selv være en del af det projekt, vi er i gang med, siger Erik Klit.

Hotellet blev i 1992 genåbnet som socialøkonomisk virksomhed og har siden fået opmærksomhed fra hele landet på grund af den såkaldte Skovsgård-model, hvor der skabes plads til mennesker, der står udenfor arbejdsmarkedet. På Skovsgård Hotel er alle lige vigtige og alle bidrager med det, de kan. Deres motto lyder: ”Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi drive et helt hotel.”

Der er i alt 20 medarbejdere ansat på særlige vilkår. Håbet er, at der på længere sigt kan skabes plads til flere mennesker med fysiske eller psykiske vanskeligheder, som derved får mulighed for at skabe sig en meningsfuld hverdag og blive en del af et arbejdsfællesskab. Derfor har man i flere år arbejdet på et gennemgribende renoverings- og ombygningsprojekt, der bl.a. skal sikre bedre arbejdsforhold og øge antallet af værelser fra de nuværende fire til 14.

- I dette renoveringsprojekt er målet ligeledes at få skabt bedre adgangsforhold for handicappede og at etablere personalefaciliteter, for det har vi ikke i dag, fortæller Erik Klit.

Hotellet har sikret sig økonomisk opbakning på mere end 25 mio. kr. fra en række fonde, bl.a. Realdania og A. P. Møller-fonden, og de er nu tæt på at være i mål med den fulde finansiering af projektet - med denne seneste donation fra Sol og Strand-fonden:

- Denne donation vil vi øremærke til enten at skabe bedre adgangsforhold for gangbesværede gæster og medarbejdere eller personalefaciliteter. Som det er nu, har vi ikke et sted, hvor medarbejderne kan holde en pause i ro og fred. Der er tale om særligt sårbare mennesker, og vi har behov for et aflukket rum, hvor de kan trække sig tilbage, siger han.

Erik Klit håber og drømmer om, at hotellet kan stå færdig i foråret 2022.

- Vi synes, at det her er et godt og meningsfuldt projekt, som skaber plads til flere sårbare mennesker og giver dem mulighed for at opleve et arbejdsfællesskab, siger han.

Sol og Strand-fonden, der i øjeblikket er under opbygning, var oprindelig planlagt til at begynde sine udlodninger fra 2022-23. Imidlertid har fondens bestyrelse besluttet at udlodde 1 mio. kr. til humanitære og velgørende formål allerede i år.

- Vi er utroligt glade for, at vi her i 2020 får mulighed for at udlodde de første penge fra fonden. På grund af pandemien har det været et turbulent år - ikke kun for Sol og Strand, men for alle. Mange af de foreninger og organisationer, vi har været i dialog med, er stærkt påvirket af coronakrisen, dels i forhold til muligheden for at lave aktiviteter, dels rent økonomisk. Derfor er det en glæde, at vi formår at hjælpe disse foreninger og organisationer, og vi håber, at det kan være et lyspunkt i en svær tid, siger Kjeld Andersen.

Fonden blev stiftet i 2019, da grundlæggerne af Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, Margit og Kjeld Andersen, overdrog hovedejerskabet i virksomheden til Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld, hvis formål er at støtte velgørende og lokale formål.

- Vi har i mange år ønsket at etablere denne fond - dels for at sikre, at Sol og Strand forbliver på danske hænder - også i fremtiden, og dels for i kraft af vores livsværk at hjælpe andre, der har behov, siger Margit Andersen.

Fondens bestyrelse har udvalgt 10 organisationer til at modtage hver 100.000 kr., heriblandt de to nordjyske organisationer Skyggebørn og den socialøkonomiske virksomhed Skovsgård Hotel.

Også foreningen Skyggebørn har været så heldig at modtage 100.000 kr. Pengene har været med til at sørge for, at foreningen kan forsætte med at hjælpe børn og unge, der har mistet en nær relation eller har alvorlig sygdom tæt inde på livet. Jes Dige, derer stifter af Skyggebørn, er taknemlig for, at organisationen er blandt de først udvalgte.

- Vi er dybt afhængige af økonomisk støtte for at drive vores samtalegrupper, der er udgangspunktet for vores arbejde med børn og unges sorg. Det har stor betydning, at de har et rum, hvor de mødes med andre i samme situation, og hvor de får mulighed for at udtrykke de svære følelser, der er forbundet med det at miste, siger han.

”Skyggebørn” er et gratis tilbud til børn og unge. Foreningen modtager ikke offentlige tilskud, men drives udelukkende ved hjælp af donationer fra fonde, private og foreninger. I år har covid-19 gjort det ekstra tungt at rejse økonomi til at drive de i alt 23 samtalegrupper, der pt. findes i Danmark.

- Vi mangler en tredjedel af vores indtægter, og derfor er vi meget taknemmelige for, at der er nogle, der har øje for vores arbejde. Med denne donation har vi mulighed for at drive 12 nordjyske samtalegrupper i et halvt år, fortæller Jes Dige.

Sideløbende med uddelingen af midler fra Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld uddeler Sol og Strand Feriehusudlejning hvert år 1 mio. kr. fra Sol og Strands Lokale Håndsrækning. Disse midler er målrettet lokale formål i de 21 områder, hvor virksomheden har kontor. I februar 2021 åbnes der igen for ansøgninger til denne pulje.

På www.sologstrandfonden.dk er det muligt at læse mere om de projekter, som hver enkelt organisation har modtaget støtte til.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...