Biolog fortæller om genopretning af naturen

JAMMERBUGT: Det er en meget erfaren biolog, der kommer til Brovst onsdag 14. november i forbindelse med årsmødet i Danmarks Naturfredningsforenings Jammerbugt-afdeling.

Niels Riis har i mere end 30 år stået for den faglige del af store naturgenopretningsprojekter rundt om i Danmark, blandt andet i regi af Aage V. Jensens Fonde. Netop nu er han tovholder i det igangværende projekt i Aaby Mose, der er den sydlige del af Store Vildmose.

Han vil på mødet fortælle om dette projekt og også om andre store projekter rundt om i landet, hvor det allerede har givet store resultater i form af rigt fugleliv og nye naturkvaliteter.

Det bliver også lejlighed til at stille spørgsmål til Niels Riis.

Mødet foregår i Sport og Kulturcenter Brovst, hvor man også kan høre om årets gang i naturfredningsforeningen, når formand Søren Rosenberg aflægger beretning, og der er valg til bestyrelsen.

Den er på 12 medlemmer, og fire er på valg, nemlig Otto P. Kjær, Fjerritslev, Søren Vibe, Øland, Ove Albrechtsen, Fjerritslev, og Bettina Christensen, Brovst. De to første genopstiller, mens der skal findes afløsere for Bettina Christensen og Ove Albrechtsen. Mødet er åbent for alle interesserede.

I året der er gået, er der flere aktiviteter som bestyrelsen har brugt tid på.

- To større naturplejeprojekter har vi været ansvarlige for. Eksempelvis naturpleje ved Nørremiler, hvor projektets mål er at genskabe klitheden og frilægge en del af parabelklitten, for at opnå en større biodiversitet. Det vil sige, at 12 hektar nåletræ er fældet og fjernet, samt der er lavet skrab på et mindre areal for at opnå ny grobund på klitheden, oplyser Søren Rosenberg.

- Lige nu har Danmarks Naturfredningsforening hænderne fulde, for at få stoppet det indgreb i Ryå, som vi er vidende til her i efteråret 2018. Her bliver en ca. 6 km lang strækning opgravet og brinker fjernet. Det strider imod flere lovgivninger. Helt overordnet set bør Ryå have lov til at være i fred og få sine naturlige slyngninger tilbage. Tiden er rendt fra, hvor man kunne dyrke marker tæt op af åen. Nu vil naturen have å-dale og de ferske enge tilbage, således kan de større forventede nedbørsmængder også "parkeres" her i å-dalen, siger formanden.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...