For godt tre uger siden tog Lerup-Tranum-Koldmose sogne officiel afsked med deres sognepræst gennem 24 år, John Kristensen, som fra 1. juli til 1. september har været konstitueret i embedet, indtil den nye sognepræst tager over. Hun er nu klar og hedder Anne Damkjer Lautrup. Siden 2011 har hun været sognepræst på Anholt og før det haft embede i Nr. Gørding-Vemb-Bur i Vestjylland, men begynder nu således sit virke og en tilværelse i Han Herred.

Det oplyser Per Iversen, der er kirke- og kulturmedarbejder i Brovst, Øland-Langeslund, Torslev-Ø. Svenstrup og Lerup-Tranum-Koldmose Pastorater.

- Anne Damkjer Lautrup, der er 47 år, bliver sognepræst i det nye Midt-Hanherred Pastorat, der ud over Lerup, Tranum og Koldmose også tæller Torslev og Ø. Svenstrup sogne. Sammen med tre hjemmeboende børn får hun bolig og kontor i præstegården i Tranum, når denne i løbet af 2021 står færdigrenoveret. Indtil da har de midlertidigt hjemme i en lejet bolig på Strandvejen 17 i Tranum, skriver han.

Der bliver rig lejlighed til at byde Anne Damkjer Lautrup og hendes familie velkommen til Midt-Hanherred, når hun ved gudstjenester på søndag 6. september indsættes i sit nye embede af provst Folmer Toftdahl-Olesen. Det sker først i Torslev Kirke kl. 9.00 og siden kl. 10.30 i Tranum Kirke.

- Begge gudstjenester holdes under hensyntagen til de gældende regler for forsamlinger i folkekirken i forbindelse med Covid-19. For at have plads til så mange som muligt i kirkerummet vil der ikke være fællessang indendørs, hvorimod der indledes og afsluttes med dette udenfor. De lokale kirkemusikere vil tage sig af den øvrige musik og sang. Desuden sættes der i Tranum også pavilloner op uden for kirken, så det bliver muligt at følge gudstjenesten derfra via højttalere. Ved ingen af gudstjenesterne bliver der altergang.

Efter gudstjenesten i Torslev bydes der på et glas, mens der i Tranum sluttes af med et let frokostsamvær i og ved Tranum Præstegård.

- Midt-Hanherreds menighedsråd håber, at mange vil møde op og byde Anne Damkjer Lautrup hjerteligt velkommen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...