BUMP: I forbindelse med genopbygningen af Fjerritslevs sydlige indfaldsvej efter de seneste års gravearbejde har beboerne fået ønsket om hastighedsdæmpning opfyldt

FJERRITSLEV: Beboerne langs Aggersundvej i Fjerritslev har nu fået et længe næret ønske opfyldt om at få hastigheden på byens sydlige indfaldsvej bragt ned.

Jammerbugt Kommune har netop etableret vejbump tre steder på Aggersundvej, og inden for det sidste halvandet år er der også lavet cykelstier i begge sider, således at kørebanen er blevet smallere, og man ofte må holde tilbage for modkørende, hvis der er parkerede biler i vejsiden. Alt sammen for at styrke trafiksikkerheden og lægge en dæmper på de fartglade bilister.

I april 2009 tog Tage Lynge Jensen, som dengang boede langs Aggersundvej, initiativ til en underskriftsindsamling, og der var næsten 100 procents opbakning blandt beboerne på dette strøg til at rette henvendelse til Jammerbugt Kommune med et stærkt ønske om at få noget gjort ved det faktum, at adskillige biler var oppe på 60-70 km i timen inden for bygrænsen til stor fare for især cyklisterne.

Daværende formand for teknik- og miljøudvalget, Otto Kjær Larsen, tog imod de 150 underskrifter og lovede at tage beboerhenvendelsen seriøst.

Budskabet blev hørt i Jammerbugt Kommune, og ønsket om strækningssanering af Aggersundvej har været skitseret, siden kommunen vedtog den første trafiksikkerhedsplan i 2010, oplyser Marie Moselund Haar Vad fra Teknik og Anlæg i Jammerbugt Kommune.

At projektet kom til at strække sig over næsten 10 år, og hvilke overvejelser der ligger bag den valgte løsning, får vi her hendes forklaring på:

- Dengang indeholdt skitseringen også bedre forhold for cyklister med stier langs vejen og hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af hævede flader ved to vejkryds. Skitsen blev fastholdt i revisionen af trafiksikkerhedsplanen i 2012. I 2016 blev der igen lavet en revision af trafiksikkerhedsplanen, og skitseringen blev ændret til det, der er udført i dag.

Og projektet er nu omsider ført til ende:

- Der er lavet cykelstier langs vejen, og vejen er holdt i en bredde på 6,7 meter for at have plads til at busser kan passere hinanden. Der er etableret tre sæt pudebump som hastighedsdæmpende foranstaltninger. Pudebump giver tunge køretøjer mulighed for at passere uden at køre op på bumpet.

Dette medfører færre gener for naboer til vejen, da der er mindre støj og rystelser. Derudover er der for at tydeliggøre krydset ved Søndergade etableret en hævet flade.

- Gennemførelsen af projektet har afventet de seneste års ledningsudskiftninger i Aggersundvej. Fordelen ved at vente har været, at projektet har kunnet udføres billigere, da en stor del af vejen i forvejen har været brudt op, og projektet er blevet gennemført i forbindelse med genopbygningen af vejen. Etableringen af bumpene og de hævede flader har afventet det sidste lag asfalt.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...