FØRSTE SPADESTIK: Borgmester Mogens Christen Gade kaldte det epokegørende, at Fjerritslev by nu bindes sammen med den omliggende natur og områderne Svinkløv/Slettestrand

FJERRITSLEV: En flok af repræsentanter fra handelsstanden, idrætslivet, bryggerimuseet, kommunen samt arkitekt-, entreprenør- og ingeniørfirmaerne mødte op ved FIF’s klubhus på Brøndumvej, da første spadestik til en ny aktivitetsrute i den nordlige del af Fjerritslev blev taget med borgmester Mogens Christen Gade i spidsen.

Projektleder Karsten T. Jørgensen bød velkommen på vegne af Jammerbugt Kommune, hvorefter borgmesteren slog fast, at dagen var en vigtig markering i forhold til den forestående by- og områdefornyelse og den vedtagne masterplan for Fjerritslev.

− Det er en gennemgribende områdefornyelse, der kommer til at foregå. Første etape er Kystruten mellem Dyrskuepladsen og golfbanen med i alt fem aktivitetsområder, hvor folk kan mødes og være aktive udendørs.

Arbejdet med Kystruten er allerede i gang, og til foråret følger indretningen af Torvet, Nørregade og Bryggerhaven. I sommeren 2020 fortsættes arbejdet ved skolen, mens området omkring Idrætscenter Jammerbugt afventer de udviklingsplaner, som også forventes realiseret i nær fremtid, oplyste borgmesteren.

Mogens Christen Gade lagde vægt på, at det, der i planlægningen kaldes »Byens Akse« i nord-sydgående retning, skal styrke sammenhængen mellem midtbyen og de offentlige institutioner. Endvidere bindes byen sammen med den omkringliggende natur. Senere følger en løsning af trafikforholdende omkring Sandagervej og Brøndumvej.

Borgmesteren slog fast, at områdefornyelsen vil give Fjerritslev, der er at sammenligne med en lille købstad, en stærkere identitet som byen mellem hav og fjord – ikke mindst i turistmæssig sammenhæng.

− Projektet er epokegørende, fordi det også binder Svinkløv og Slettestrand sammen med byen, sagde Mogens Christen Gade og nævnte, at der sideløbende med områdefornyelsen i Fjerritslev foregår et udviklingsarbejde langs kysten.

− Der ligger et kæmpe forarbejde bag, hvor mange har bidraget: handelsstanden, borgerne, bryggerifonden, Landbo Nord, skolen, idrætscentret, idrætsforeningerne og mange flere, sagde borgmesteren. Han fremhævede det som en fornøjelse, at lokale Bejstrup A/S skal stå for arbejdet i samarbejde med arkitektfirmaet ByMunch og ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S.

Mogens Christen Gade takkede alle implicerede parter og ønskede afslutningsvis til lykke til handelsstanden og bryggerifonden, som hermed kan styrke byens identitet som Bryggerbyen Fjerritslev.

Herefter gik de fremmødte i samlet flok frem til skovkanten ved Brøndumvej, hvor borgmesteren kunne sætte spaden i jorden til officiel markering af det stianlæg, der allerede er sat i gang som den første start på anlægget af Kystruten.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...