Grønt: Her giver den lokale naturvejleder sit bud på fine pletter i naturen

Thiese Bakker: P plads findes ved og overfor Thise Kirke. Thise bakker er morænebakker med Gulbjerg (49 meter) som det højeste punkt. Her er gode udsigtsmuligheder ud over det flade landbrugsland mod syd (tidligere Stenalderhav) og mod øst mod Brønderslev. Der findes velanlagte og afmærkede travestier på kryds og tværs af bakkerne (bl.a. hjertestier). Nær P plads er udsigtstårn som giver udsigt mod vest. Det er en meget varieret natur, med blandet løv- og nåleskov - 500 meter øst for Thise Kirke findes en mindre gravhøj fra bronzealderen.

Søheden Skov: Her finder man Troldetræet og afmærkede ruter. Den røde rute er på ca. 3 km og den gule rute, som er kortere, er mere barnevognsvenlig. Her kan man også møde en stålormesti. Området byder på meget blandede skovtyper både nåleskov og løvskov, og kultur-/naturskov. Her findes smukke engarealer med spændende blomsterarter. Søheden Skov er et samarbejde mellem Brønderslev Kommune og Naturstyrelsen. Her findes også en shelterplads med bålsted (kan bookes via naturstyrelsen).

Knøsen/Storskoven: Jydske Ås. Åsen er gennemkrydset af afmærkede cykel- og vandrestier, med overnatningsmuligheder på primitive lejrpladser for eksempel ved Storskovvej, hvor vandreturen går til Knøsen som er Nordjyllands højeste punkt på 136 meter. Jyske Ås danner her rammen for en tur, der er med i “bestig bjerge”. Man kan læse mere om det på https://bestigbjerge.dk/jyske-as/ Her kan hentes mere information om Jyske Ås: https://www.visitbroenderslev.dk/nordjylland/planlaeg-ferien/jyske-aas-gdk1112966.

Sømosen: Sømosen er en højmose mellem de høje bakker i Jydske Ås i den sydlige del af Dronninglund Storskov. Sømoseruten er markeret med rød , og er en 2-3 km vandresti rundt om mosen, med bord/bænkesæt undervejs. Sømosen bærer på en spændende historie om fortids folkeliv med markedsfolk, gøglere og musikanter. Der er p- plads ved Kirkevej.

Asaa Havn: Asaa Havn byder på et hyggeligt havnemiljø og en dejlig børnevenlig strand. Her re toilet faciliteter og iskiosk. Der findes en fin kortere vandretur langs stranden og Krebsehavet. Krebsehavet har et rigt fugleliv. Der er gode muligheder for “krabbefiskeri” eller fangst af rejer med små net på det lave vand.

Grishøjsgårds Krat: Her er der adgang til stier i Grishøjgårds Krat (for enden af Sneppevej). Der er mulighed for at se traner, og der findes to ynglende par i området vest for Grishøjgårds Krat). Derer mulighed for at se blomstrende kæruld i området mod vest, hvor der i sensommeren kan plukkes revling og blåbær. Vest for P plads kan iagttages spor efter jernalder manden - ard spor (pløjning). Her er mulighed for en god vandretur på stierne i Grishøjgårds Krat, hvor der er er mulighed for at se spor efter tørvegravningen, som foregik fra 1920 til efter 2. verdenskrig. Området er nu sprunget i birke og pilekrat.

Fugletårnet: · P plads lige ved Manna Mosevej og 200 meter fra fugletårnet. · Fra fugletårnet er der flot udsigt ud over tætliggende søer mod øst (medbring evt kikkert) · Flot adgang til tårnet ad spang og sti, med en spændende fauna og flora. · Fugletårnet ligger tæt på ynglende kongeørn, så måske er man heldig. Nord for P plads er et stort afgræsset område med heste, hvor der tidligere er lavet naturgenopretning på mosefladen i form af fjernelse af selvsåede fyr og birk. Vest for vejen og P pladsen kan man iagttage, hvordan et tidligere tørvegravningsområde langsomt bliver overgroet af pil og birk.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...