UDVIKLING: Fra mand og kone-firma i 1969 har virksomheden vokset sig stor med Svinkløv Badehotel som et af de største projekter i nyere tid

FJERRITSLEV: Hvad der i 1969 begyndte som en mand og kone-virksomhed i Ullerup ved Vester Thorup, er her 50 år senere vokset til et stort, moderne el-firma med 23 ansatte og afdelinger fordelt over hele Jammerbugt Kommune. Vi taler om Klim Fjerritslev El, som runder det skarpe hjørne 1. oktober og derfor inviterer til 50-års jubilæumsreception på hovedsædet, Fabriksvej 19 i Fjerritslev, lørdag 4. oktober. I spidsen for den ekspanderende virksomhed står 41-årige Bøgild Thorhauge, som på jubilæumsdagen kan se tilbage på 12 spændende år som indehaver. Ud over at overtage sit lærested 1. oktober 2007 har han gennem årene etableret en ny afdeling under navnet Kaas Pandrup El, og sidste år fik han endvidere Brovst-området med i paletten via overtagelse af Lyngens El-Service i Halvrimmen.

Tilbage til rødderne

Men når der holdes jubilæum, må vi helt tilbage til rødderne. Stifteren af Klim Fjerritslev El var den nu 76-årige Lars Erik Jepsen, der er fra Brovst og blev udlært elektriker hos Henry Skall i Halvrimmen i 1964. Efter militærtiden fortsatte han på den etårige uddannelse til installatør – hvor han i øvrigt opnående årets bedste karakter på landsplan − og inden han kastede sig ud i en tilværelse som selvstændig, styrkede han yderligere sin faglighed gennem ansættelser hos Erik Skovgaard i Skagen, Tage Larsen i Aabybro og Poul K. Sørensen i Fjerritslev.

− Jeg drømte egentlig om at flytte til Hanstholm, hvor man var i gang med havnebyggeri, og hvor der kunne fås beskæftigelse med el-arbejde på skibene. Men via Poul K. Sørensen kom jeg i kontakt med Kroghs Stensiloer ved Klim Strand, og det ændrede mine planer.

Lars Erik Jepsen fik rigtig god hjælp af sin kone, Aase, der er fra Halvrimmen, og der kom også to børn til, Susanne og Michael. Parret flyttede i første omgang til Ullerup og begyndte i det små med

privatadressen som base. Året efter skiftede de bopæl og firmaadresse til Gammel Landevej 19 i Klim, hvor der blev bygget værksted og lager, og hvorfra tingene hurtigt tog fart.

− Efter et halvt år fik jeg fast engagement med mejeriet Toftholm i Vester Thorup, og der blev efterhånden meget at lave med det store villabyggeri i Pip’en i Fjerritslev op gennem 1970’erne.

Til en begyndelse var ægteparret Jepsen alene om det hele. Så kom der en lærling til, og efterhånden voksede arbejdsstyrken til otte-ni mand, både svende og lærlinge. Der var altid lærlinge både i håndværkerafdelingen og på kontoret.

Der indrettes også butik

I 1976 byggede parret ny fløj med butik med kontor, således at Aase Jepsen nu stod for salget af hvidevarer, lamper, el-artikler og brugskunst, foruden at hun passede det daglige på kontoret.

Herefter blev der i 1978 opført en stor hal samt garageanlæg, idet Lars Erik Jepsen som den første på egnen anskaffede sig en minigraver, som han havde set i Tyskland. På værkstedet kunne han reparere såvel rendegravere som kædegravere til brug for kabelarbejde. Eksempelvis lavede Lars Erik Jepsen og hans folk lysanlægget ved stadion i Birkelse.

En yderligere effektivisering fandt sted samme år med et walkie-talkie kaldeanlæg til bilerne, hvorved firmaet sparede meget på kørsel og unødigt tidsforbrug mellem de forskellige opgaver.

Flytning og nye udfordringer

Aase og Lars Erik Jepsen valgte i 1988 at flytte el-afdelingen til Fjerritslev, mens de bevarede butikken på Gammel Landevej indtil 1997, hvor der blev udvidet med salgslokaler på Fabriksvej 19, så hele virksomheden blev samlet på én adresse. I 1996 var der opført en stor hal, og i 1999 fulgte den foreløbig sidste udvidelse, blandt andet indeholdende kontor.

Varesortimentet i butikken blev betydelig forøget, så Aase Jepsen fik efterhånden fast medhjælp i butikken, som ellers var hendes suveræne domæne.

Lars Erik Jepsen fik i disse år adskillige opgaver lidt ud over det sædvanlige for en lokal nordjysk el-virksomhed. Straks efter Berlinmurens fald i 1989 fik han sammen med Ritz Energi entreprise på at etablere biogasanlæg på store statsdrevne farme med op til 350 ansatte i det tidligere Østtyskland, ligesom han lavede kedelrum for store fabrikker i Estland.

− Vi oplevede at blive stoppet af landevejsrøvere på en af disse ture, husker Lars Erik Jepsen.

Han drog også så langt væk som til Bahrain, hvor opgaven lød på at ændre et sandsugerskib fra jævnstrøm til vekselstrøm.

Udviklingsprojekter

− Jeg har også deltaget i mange spændende udviklingsprojekter, blandt andet omkring biogasanlæg og husdyrenes trivsel. De rigtige lysforhold betyder meget for grisesøernes drægtighed. Meget lykkedes, men af og til løb vi også panden mod en mur på grund af formaliteter og andre barrierer.

Blandt de større lokale projekter var etableringen af biogasanlægget i Skovsgaard og Kroghs Stensiloers Danopal-anlæg ved Frøstrup.

− Det var en spændende tid. Jeg plejede at sige: Stil kravene – så skal jeg nok finde folkene!

Lars Erik Jepsen specialiserede sig tidligt i overvågning af stalde og etablerede en telefonbaseret vagtcentral i Klim, hvortil der indløb alarm i tilfælde af tekniske svigt på landbrugsejendommene.

− Vi havde overvågning af 25 stalde, og alarmcentralen har beviseligt reddet besætninger, påpeger han. I dag er overvågningen ændret til et it-system med videoovervågning, der fortsat styres fra en vagtcentral.

En af de sidste store opgaver med Lars Erik Jepsen ved roret var flytningen af kontormøbelfabrikken RBM’s stålafdeling fra naboejendommen på Fabriksvej til det nyetablerede Scaniro på Håndværkervej. På dette tidspunkt talte virksomheden 17 ansatte inklusive ægteparret Jepsen.

Som pensionist har Lars Erik Jepsen kastet sig over spændende projekter i Øster Han Herreds Egnssamling – lige nu med opførelsen af en hal til gamle landbrugsmaskiner − og han kan se tilbage på et særdeles aktivt liv, hvor ikke blot hans kone var hans medspiller, men også datteren Susanne var med som barselsvikar på kontoret ad to omgange, og hvor sønnen Michael endvidere fik sin elektrikeruddannelse.

Bøgild Thorhauge køres i stilling

Bøgild Thorhauge kom ind i billedet, da han begyndte som lærling hos Lars Erik Jepsen i 1998, efter at han forinden havde erhvervet sig en HHX-eksamen. Mester kunne se potentialet til en efterfølger i den nyansatte lærling, så allerede efter et halvt år begyndte snakken om en fremtidig overtagelse.

Inden det kom så langt, var Bøgild Thorhauge færdigudlært i 2001 og erhvervede sig derpå installatøreksamen, ligesom han tog over fjorden for at skaffe sig ekstra ballast via ansættelser hos kollegerne Midtfjord El og Hans Borregaard i Løgstør.

Han vendte tilbage til Fjerritslev 1. juni 2007, tre måneder for overtagelsesdatoen. Lars Erik Jepsen forblev i virksomheden året ud for at færdiggøre sine projekter.

− Ellers fortsatte jeg med de eksisterende aktiviteter, kunder og samarbejdspartnere, fortæller Bøgild Thorhauge. Blandt andet var der fast to mand udstationeret hos svineslagteriet Tican i Fjerritslev indtil lukningen i sommeren 2014.

Udvidelse mod nord og øst i Jammerbugt

En af disse medarbejdere, Hans Peter Klit, var i mellemtiden flyttet til Kaas, hvilket medførte, at der senere i 2014 blev etableret en ny afdeling af Klim Fjerritslev El fra Hans Peter Klits privatadresse.

− Det er vigtigt med lokal forankring, og der er et stort potentiale i dette område, blandt andet med meget nybyggeri, fastslår Bøgild Thorhauge.

I 2017 opkøbte han el-firmaet Nordlyset i Pandrup, og de to afdelinger nordligst i Jammerbugt Kommune er nu sammenlagt til Kaas Pandrup El med fire svende og to lærlinge ansat.

Seneste skud på stammen er Lyngens El-Service, som blev overtaget i 2018 med to mand på adressen i Halvrimmen.

Svinkløv Badehotel

Bøgild Thorhauges foreløbig største projekt var det nye Svinkløv Badehotel, hvor der i 13 måneder var fast bemanding på byggepladsen.

− Vi havde seks mand på opgaven, da der var flest, og i de sidste tre måneder op til åbningen i maj 2019 havde vi en mand derude alle ugens syv dage. Vi stod for projekteringen af alt el i huset, lige fra almindelige el-tavler til varmestyring og it-system. Især lysstyring brugte vi rigtig meget tid på, så gæsterne oplever den rigtige stemning på hotellet.

− Det hele skete i et tæt samarbejde med fondsbestyrelsen og forpagterparret, og projektet har givet os megen værdifuld erfaring.

Bøgild Thorhauge tilføjer, at hans virksomhed arbejder med en flad organisation, hvor opgaver fordeles i forhold til medarbejdernes erfaring og kunnen.

− Det er frihed under ansvar, og jeg oplever, at medarbejderne vokser med opgaverne.

Synergi mellem butik og værksted

Trods utallige opfordringer til at flytte butikken nærmere byens centrum har Bøgild Thorhauge valgt at bibeholde den sammen med værkstedet på Fabriksvej 19.

− Vi har gavn af hinanden, og det giver større fleksibilitet med hensyn til at bemande butikken. Samtidig kan vi give vore gør det selv-kunder en bredere service, når man kan få både produkter og vejledning på samme sted. Desuden har vores GLS-pakkeshop været med til at øge kendskabet til vores store sortiment, som i øvrigt netop er blevet udvidet med tv- og it-udstyr.

En niche, som Klim Fjerritslev El også er blevet kendt for, er udlejning af lifte til både privat og erhverv.

Ud over de 23 fastansatte har Bøgild Thorhauge aftale med to freelancere, der lejes ind efter behov.

50-års dagen markeres med reception i hallen lørdag 4. oktober klokken 13-17, og jubilæet fejres desuden med ekstra gode tilbud i butikken hele ugen.

− Kom og se lyset! lyder det fra Bøgild Thorhauge med henvisning til sloganet på butikruderne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...