JAMMERBUGT: Jammerbugt kommune er en ud af i alt 15 kommuner, der er blevet udvalgt til at afprøve den tværfaglige beskæftigelsesindsats, der skal ligge til grund for den næste store puljeudmelding fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - ”Flere skal med II”.

Udvælgelsen sker blandt andet på baggrund af de gode resultater, der er skabt i ”Flere skal med I”, hvor over 40 procent af projektets målgruppe i Jammerbugt Kommune har været i en virksomhedsrettet aktivitet. Målgruppen er kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp i mere end 5 år.

Målet med satspuljepartiernes udmelding af puljen ”Flere skal med” i 2017 var, som navnet tilsiger, at flere skal på arbejdsmarkedet.

”Flere skal med II” forventes at blive udmeldt i løbet af 2019. Forud for den endelige udmelding af skal en justeret indsatsmodel afprøves, hvilket Jammerbugt Kommune altså skal bidrage til sammen med 14 andre kommuner.

Den erfaring og viden, der opnås, skal bidrage til at tilpasse hovedprojektet. I den nye model er der lagt endnu mere vægt på det tværfaglige samarbejde på tværs af afdelingerne i kommunen som en del af den helhedsorienterede indsats.

Formand for beskæftigelsesudvalget Morten Klessen siger i en pressemeddelelse fra Jammerbugt Kommune følgende:

- I beskæftigelsesudvalget har vi et stort fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af kommunen, da vi oplever, at det giver mening for vores borgere. Vi tror på, at vi med en styrket tværfaglig indsat kan yde en hurtig, håndholdt, helhedsorienteret individuel indsats for vores borgere, som kan bidrage til, at de, der kan, opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet og sekundært at sikre borgerne det retmæssige forsørgelsesgrundlag.

Udover den mere koordinerede tværfaglige indsats, der skal afprøves i Frontrunner, vil der i Jammerbugt Kommune også være fokus på at bistå borgerne endnu mere i udarbejdelsen af målrettede CV’er, der skal bidrage til at finde det rette virksomhedsmatch, hvor hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet kan blive en realitet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...