SKITSE: Det bliver Gustin Landskab, som skal være med til at rådgive om de nye projekter for i alt seks millioner kroner

BROVST: Jernbanegade, som er hovedpulsåren i Brovst, får tilført endnu mere blod, hvor hovedgaden bliver er centralt indsatsområde.

Det vedtog kommunalbestyrelsen i begyndelsen af året, og byen skal fornyes for seks millioner kroner over de næste to år.

Og nu har Jammerbugt Kommune så valgt en rådgiver, der skal udarbejde et dispositionsforslag. Valget faldt på Gustin Landskab, og de skal udarbejde et forslag, som skal omfatte både design af Jernbanetorvet, smøgen mellem Smedevej og Jernbanegade, inventar i Jernbanegade og et koncept for wayfinding i byen.

- Vi valgte dem, fordi de har formået at få mange af de funktioner ind, som er et stort ønske fra forskellige grupper i byen. Blandt andet Vision Brovst, Handelsstandsforeningen og borgerforeningen, samt en del inputs fra byens borgere. Det handler blandt andet om, at det skal blive et sted, hvor der kan holdes koncerter, et sted man kan være og hygge til hverdag, og et sted hvor børn kan lege, uddyber Trine Grøntved Thomasen, der er projektleder i Jammerbugt Kommune.

Gustin Landskab har lavet et foreløbigt oplæg til en multifunktionel indretning af torvet, og i de kommende måneder skal rådgiveren i samarbejde med involverede, lokale aktører og medarbejdere fra Jammerbugt Kommune færdiggøre dispositionsforslaget.

Tidsplanen er som så meget andet blevet forstyrret lidt af corona-krisen, men planen lige nu er, at det endelige forslag skal afleveres til kommunen i slutningen af juni.

- Så har vi sommerferien til at forberede et udbud, som de lokale entreprenører derefter kan byde ind på. Og så forventer vi, at det bliver anlagt i 2021, oplyser Trine Grøntved Thomasen.

Byfornyelsens tanker

Selve byfornyelsen kan beskrives i fire punkter.

En god del af pengene - to millioner kroner - skal gå til indretning af torvet i midtbyen. Ønsket er, at etablere en overdækket scene, der kan være ramme for kulturelle aktiviteter i lokalsamfundet og kan ses fra Jernbanegade.

Samtidig vil man gerne skabe et tydeligere rum omkring torvet med læ, hvor beplantning skal kunne indgå som en del af udvidelsen.

Fælles om Jernbanegade

Det er et klart ønske at støtte lokale initiativer og aktiviteter i Jernbanegade og midtbylivet i Brovst.

Det skal ske gennem flere sociale arrangementer, nye traditioner eller nyt byinventar.

Ved sidstnævnte tiltag vil man udvikle fleksible byrumsmøbler, så gaden kan ændres i takt med de skiftende årstider. Ideer som en sommergade eller en gade med julehuse er forslag, som kommunen nævner.

I alt er 900.000 kroner er bevilliget til denne post.

Fremhæve historien

Brovst Kirke blev bygget i 1100-tallet, og de historiske rødder for handelsbyen går dybt.

Derfor er det en ambition at fremhæve de historiske kendetegn for byen. Historien om herregården Bratskov og byens historie skal folde sig ud, mens man går gennem byen. Eksempelvis skal ny belysning anvendes, nye skilte og muligvis interaktive elementer. Til dette punkt er 900.000 kroner afsat.

Forbindelser i byen

Det sidste punkt lyder på at forskønne og optimere nuværende stier i byen og samtidig udbygge med nye stier.

Ideen er, at stierne skal føre til samlede knudepunkter i byen, hvor særlige kendetegn eller naturområder er. Et ønske fra borgerne har her været at forskønne broen ved Banestien og sammenbinde stien med resten af byen.

Der er i alt afsat 1.200.000 kroner til dette punkt.

Den resterende million ud af de i alt seks millioner kroner er gået og går til administration, information, borgerinddragelse, anlægsaktiviteter, flere parkeringspladser og gadelys i Jernbanegade.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...