EUC Nordvest har igen i år flotte tilmeldingstal til skolens ungdomsuddannelser, fremgår det af en pressemeddelelse

EUC Nordvest har igen i år flotte tilmeldingstal til skolens ungdomsuddannelser, fremgår det af en pressemeddelelse tirsdag 3. marts, hvor mere end 400 unge havde tilmeldt sig en af skolens uddannelser.

Af de 400 tilmeldte er 238 til skolens gymnasiale uddannelser og 170 til grundforløbet GF1 på erhvervsuddannelserne, hvilket svarer til tilmeldingstallet pr. 15. marts 2019, fremgår det. Skolens erfaring er, at der ofte drypper flere tilmeldinger ind i ugerne efter fristen, og derfor forventer ledelsen på EUC Nordvest, at optagstallet stiger de kommende uger, fremgår det.

- Det er flotte tal, som overordnet set rammer nærmest spot on i forhold til vores forventninger. Når vi dykker vi lidt ned i tallene og kigger på, hvordan tilmeldingerne fordeler sig på de forskellige uddannelser og afdelinger, kan vi dog se, at der er nogle udsving i forhold til det forventede. Nogle afdelinger ligger over det forventede niveau, mens andre ligger under, og der er det helt klart min forhåbning, at nogle af de eftertilmeldinger, der tikker ind de kommende uger vil fordele sig, så der bliver balance i regnskabet også på afdelingsniveau, lyder det fra direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest.

Fordelingen på uddannelser

Ser man nærmere på de gymnasiale uddannelser, har Teknisk Gymnasium Thisted fået rigtigt fine tilmeldingstal.

Pr 3. marts var 49 elever tilmeldt, og det betyder, at skolen igen i år kan starte to store htx-klasser til august.

Også Thisted Handelsgymnasium melder om meget flotte tilmeldingstal. Her var der 3. marts 116 tilmeldinger, hvilket ligger en del over det forventede.

Til gengæld har de merkantile gymnasier i Nykøbing og Fjerritslev måttet indkassere en mindre tilbagegang. Morsø Handelsgymnasium har fået 48 tilmeldinger, mens Fjerritslev Handelsgymnasium kan notere sig for 25 tilmeldinger.

Fjerritslev med på nettet

- Som det ser ud nu, bliver der kun én hhx-klasse i Fjerritslev, og det både undrer og ærgrer mig. Forudsætningen for at fastholde et hhx-udbud i Fjerritslev er jo, at der er tilstrækkelig stor interesse for det. Så det håber jeg ændrer sig i positiv retning. De unge skal i hvert fald ikke lade sig skræmme af, at Fjerritslev Handelsgymnasium er et lille gymnasium, for det tætte samarbejde med Thisted Handelsgymnasium er med til at sikre, at kvaliteten af undervisningen er i top, siger Hans Chr. Jeppesen og fortsætter:

- De to gymnasier har fælles undervisere, og herudover er vi for tiden i gang med at udrulle et avanceret, digitalt system, der skal sikre eleverne i Fjerritslev de samme muligheder, som eleverne på vores øvrige gymnasier.

Det er en avanceret teknologi, der muliggør virtuel parallelundervisning mellem klasserne i Thisted, Nykøbing og Fjerritslev. Dermed vil vi ikke længere være så afhængige af holdstørrelserne på de enkelte lokaliteter, når vi tilrettelægger valgfagsudbuddene. Vi har med stor succes testet systemet i vores afdelinger i Thisted og Nykøbing gennem dette skoleår, og i løbet af foråret vil systemet så også blive udrullet i Fjerritslev-afdelingen.

Metal og landbrug

På erhvervsuddannelserne har særligt byggeri, transport og eud/eux business opnået flotte tilmeldingstal, og især inden for businessuddannelserne har der været en markant stigning i antallet af unge, der vælger at tage deres erhvervsuddannelse som EUX.

Det er en glædelig udvikling, hedder det i pressemeddelelsen, da der er rift om eux-erne i erhvervslivet. En anden - og ny - tendens er, at flere og flere piger er begyndt at vælge de tekniske erhvervsuddannelser.

Der er tale om en ganske markant stigning over en bred kam, også inden for de ”sorte” fag som metal og teknologi.

- Tilmeldingstallene på erhvervsuddannelserne er overordnet set fine. Vi kunne dog godt have tænkt os lidt flere elever inden for især metal og teknologi samt på landmandsuddannelsen. Her oplever vi i øjeblikket en massiv efterspørgsel på vores elever, og det er helt klart brancher, hvor jobudsigterne ser lyse ud i de kommende år, siger Hans Chr. Jeppesen og fortsætter:

- Jeg er dog fortsat fortrøstningsfuld, for udover at vi plejer at få en del eftertilmeldinger på GF1, så har vi også en større gruppe af de allerede tilmeldte, der endnu ikke har angivet, hvilken fagretning de vil vælge. Her håber jeg, at mange af dem vil kigge i retning af uddannelser som smed, industritekniker, landmand, ernæringsassistent, kok eller gourmetslagter, hvor de ud over at få en spændende uddannelse også vil have udsigt til gode praktik- og jobmuligheder.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...