KULTUR: Bryggergården i Fjerritslev får en omfattende restaurering og delvis ombygning

Finansieringen er nu på plads til Bryggergården i Fjerritslev, som får fem mio. kroner. Det oplyser P. Kjeldgaards Familiefond, som ejer bygningerne, i en pressemeddelelse.

Bryggergården har fået en bevilling på 2,9 mio. kr. fra Realdania, og sammenlagt med bevillinger fra andre fonde og pengeinstitutter, er der indsamlet fem mio. kr., så en omfattende restaurering og delvis ombygning af Bryggergården nu kan sættes i gang.

Bygningerne huser et bryggeri- og egnsmuseum. Formand for P. Kjeldgaards Familiefond, Michael Binderup, oplyser, at fondsbestyrelsen gennem de seneste par år har arbejdet med at lave projektbeskrivelse og søge fondsmidler.

- Ud over en restaurering af den fine, gamle bygning, skal pengene også bruges til at forbedre udstillingerne, så bryggeriet og bryggerfamiliens historie bliver formidlet mere tydeligt. Og samtidig ønsker vi at skabe bedre forhold for de mange frivillige, som yder en stor indsats, og som er årsagen til, at vi i Fjerritslev kan drive et bryggerimuseum med et meget beskedent budget.

I pressemeddelelsen peges også på, at projektet falder fint i tråd med Jammerbugt Kommunes masterplan - ”Byens akse” - hvor området omkring Bryggergården fornyes med bl.a. etablering af Humlehaven bag museet, og hvor gårdspladsen åbnes op og gøres mere tilgængelig fra hovedgaden.

- Dermed bliver der endnu bedre muligheder for at inddrage bryggeriets gårdmiljø i forbindelse med aktiviteter i byen. F.eks. når museets eget bryggerlaug lejlighedsvis udskænker smagsprøver eller når der

under overskriften ”Bryggerbyen Fjerritslev” afholdes fælles arrangementer i samarbejde med Handelsstandsforeningen.

En af de meget synlige ting i projektet er, at det oprindelige trappeanlæg foran bryggeriets forhus genskabes i hele husets bredde. Her samledes byens unge i gamle dage, og det er håbet, at trappen igen kan blive et samlingspunkt som kan bruges ifm. torvedage og gademarkeder.

Taget udskiftes med et nyt af naturskifer, som også var den oprindelige tagbelægning. Også skorstenspiber, døre og vinduer i forhuset føres tilbage til det oprindelige udtryk. Det betyder bl.a. at trappen øst for bygningen fjernes, da den er en senere tilføjelse.

Indvendigt skal der etableres en museumsbutik og et formidlingsrum med mulighed for at lave små udstillinger, afholde møder, foredrag mv.

I den mere tekniske afdeling bliver der etableret flugtveje, fornyet elinstallationer, etableret fjernvarme og lavet brandsikring. Alt sammen for at øge brugsværdien og sikre bygningen i mange år frem.

Ud over midlerne fra Realdania har Jammerbugt Kommune, LAG Jammerbugt og SE Vækstpulje givet tilsagn om hver 500.000 kr. til projektet. A. P. Møller Fonden bidrager med 215.000 kr., mens Jutlander Fonden og Sparekassen Vendsyssel Fonden hver bidrager med 100.000 kr. Endelig har Fonden Himmerland, Feriepartner Jammerbugt, Klim Sparekasse og Migatronic givet beløb.

Arbejdet med restaureringen af Bryggergården er lagt i hænderne på erfarne folk. Fra P. Kjeldgaards Familiefond deltager bl.a. Per Nielsen og Gunnar Mortensen, der begge var involveret i istandsættelsen af Tinghuset for nogle år siden. Desuden er Else Kronborg Andersen og Jørgen Kirk med i byggeudvalget. Arkitekt Søren Kibsgaard, Skørping, er tilknyttet som rådgiver.

Efter planen er ombygningen afsluttet til juni næste år, så alt er klar til sommersæsonen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...