EFTERUDDANNELSE: Første og anden sal hos Jutlander Bank i Østergade 11 er nu indrettet til at danne ramme om AMU-kurser og akademiuddannelse foruden grundforløb til tekniske uddannelser

FJERRITSLEV: EUC Nordvest i Thisted har pr. 1. august overtaget et lejemål hos Jutlander Bank i Fjerritslev og er klar til at udbyde efteruddannelse af voksne såvel som grundforløb til tekniske uddannelser for de helt unge.

Lejemålet omfatter lokaler på første og anden sal med indgang fra Østergade 11. I forvejen har Jammerbugt Fysioterapi et større lejemål på første sal, ligesom nordfløjen er udlejet til apotek og advokatkontor.

Bred vifte af AMU-kurser

I første omgang udbydes følgende AMU-kurser: Grundlæggende lederuddannelse, Grundlæggende projektlederuddannelse, Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods, Almen fødevarehygiejne, Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job, Lean – kortlægning af værdistrøm for operatører samt Åbent IT-værksted.

Det nye uddannelsescenter bliver i opbygningsfasen støttet af Undervisningsministeriet med tilskud til huslejen, og tilmeldingerne er allerede ved at tikke ind hos administrationen i Thisted.

− Nu lægger vi ud med disse kurser, men udbuddet kan hurtigt ændre sig, hvis behovet viser sig at være et andet. Til en start er vi parat til at acceptere mindre hold end det normale, så man vil opleve en intensiv undervisning, siger direktør Hans Chr. Jeppesen hos EUC Nordvest.

Nogle hold vil efter et teoretisk forløb fortsætte i Thisted, hvor der er fysiske faciliteter til den mere praktisk orienterede del af undervisningen, tilføjer han.

Ideel beliggenhed for kursuscentret

EUC Nordvest har også samarbejde med Fjerritslev Gymnasium om HHX, men det har ifølge Hans Chr. Jeppesen ikke været aktuelt at placere den nye AMU-afdeling dér:

− Disse kurser ligger for langt væk fra det gymnasiale miljø, så lokalerne hos Jutlander Bank er en rigtig god placering tæt på busforbindelser og med let adgang til gå over gaden for at købe mad til frokost.

Der er i øvrigt indrettet et lille køkken på anden sal, ligesom der her øverst oppe i bygningen er ledige kontorlokaler, som tænkes udlejet til mindre erhvervsdrivende.

EUC Nordvests kursuskonsulenter vil få træffetid i Fjerritslev, hvor de er parat til en snak med det lokale erhvervsliv om behovet for efteruddannelse af medarbejderne, oplyser Hans Chr. Jeppesen.

Han tilføjer, at der ikke nødvendigvis vil være lys i vinduerne hver dag, og at ingen af de ansatte, hverken konsulenter eller undervisere, vil have Fjerritslev som eneste arbejdsplads.

– Det er vores måde at drive kursusvirksomhed på, og sådan er vi vant til det på vore andre afdelinger i Thyborøn og Nykøbing Mors.

Akademiuddannelse og Grundforløb 1 på vej

Ud over AMU-kurserne ligger det i kortene, at Fjerritslev-centret også skal være hjemsted for akademiuddannelse, der er en kort, videregående uddannelse, som man kan tage sideløbende med sit arbejde med fagområder som lean, projektledelse, kommunikation, coaching, psykologi og strategi. Forventningen er, at der fra foråret 2020 vil være programsat akademiforløb i Fjerritslev.

Endelig er EUC Nordvest også i gang med at forberede et 20 ugers Grundforløb 1 til de tekniske uddannelser i Thisted. Hans Chr. Jeppesen forventer opstart på dette tilbud i Fjerritslev fra august 2020, og i mellemtiden vil 8.-9.-10. klasserne i området få mulighed for at deltage i introduktionskurser på to-tre dage. Ved tilmelding til Grundforløb 1 skal eleverne vælge sig ind på en fagretning inden for eksempelvis auto, byggeri, strøm & it eller transport, mens det endelige valg af teknisk uddannelse først træffes efter Grundforløb 2, som er mere værkstedsorienteret og foregår i Thisted.

Overordnet set er etableringen af EUC Nordvests nye kursusafdeling i Fjerritslev et led i et politisk ønske om større geografisk spredning af både efteruddannelse og ungdomsuddannelser. Og helt nye tal viser, at deltagelsen i AMU-kurser på landsplan er blevet mere end halveret på 10 år, hvilket blot understreger behovet for en øget indsats og flere målrettede tilbud i nærområderne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...