Tre kunstnere viser maleri, installation og skulptur samt medvirker ved workshopper og artist talks

HANSTHOLM: Med udstillingen ”Landpejling” genåbner Hanstholm Art Space nu efter nedlukningen som følge af coronakrisen. Det sker med en fernisering på Det Nordatlantiske Fyr eller bare Hanstholm Fyr fredag eftermiddag 12. juni med åbningstale ved Karen Louise Erichsen, Skibstedgård, tidligere kultur- og fritidschef i Thisted Kommune. På grund af coronarestriktionerne er der maksimalt adgang for 50 gæster ad gangen.

Den ny udstilling sætter, fortæller projektleder og kurator Signe Højmark, fokus på vores relation til naturen gennem tre forskellige kunstneriske perspektiver:

- Titlen skal tages helt bogstaveligt som vores måde at pejle os ind på landet på, ikke som nation, men som natur: Hvordan oplever vi naturen, og hvordan forstår vi den, siger Signe Højmark.

Udstillerne er tre kunstnere - Michael Isling, Hartmut Stockter og Christian Bang Jensen, alle bosidende i København - der præsenterer maleri, installation, skulptur, workshopper og artists talks.

Signe Højmark fortæller, at hele fyrkomplekset kommer i spil når kunstnerne åbner dørene:

- Fælles for dem er en undersøgende tilgang til naturen, hvor fænomener og syner omdannes til værker, siger kurator.

I Michael Isling malerier finder man en næsten magisk naturoplevelse, som afspejler kunstnerens metode, hvor han ofte lader sig omslutte helt af naturen under feltarbejde. Hvor malere tidligere primært opholdt sig i naturen for at kunne afbilde den direkte, arbejder Michael Isling snarere med naturoplevelsen i sig selv. I Hanstholm inddrager han naturen direkte i form af spektakulære naturfund.

Hartmut Stockter viser primært sine fantasifulde objekter, som befinder sig et sted mellem skulptur, opfindelse, apparat. Hans arbejde er baseret på research i forhold til relationer mellem objekter og natur. Det kan være apparater, vi bruger til at iagttage eller måle naturen med, eller værker der fremstår som mødepunkter mellem forskellige typologie, som f.eks. et bord, som er omdannet til både et arkiv og et landskab med et fyrtårn med hilsen til Hanstholm. I alle Stockters værker er der som regel et oplevelsesaspekt, gerne med indlagt humor, der peger på, hvordan vi studerer og betragter naturen. I Hanstholm inviteres publikum til at deltage i Hartmut Stockters opdagelsesrejse ind i naturen.

Christian Bang Jensen arbejder forud for udstillingen hos Hanstholm Skibs smedje, hvor han svejser og skaber metalbaserede konstruktioner som del af en installation i fyrets maskinhal. Christian Bang Jensen arbejder som regel på tværs af materialer, og han er optaget af objekters kulturelle betydning inden for både mytologi, historie og samtid. Hans værker undersøger, hvordan vi aflæser vores virkelighed, både gennem selve materialet, men også gennem de betydninger vi tillægger de forskellige objekter. På samme måde aflæser og studerer kunstneren også naturen på dens egne betingelser i form af cyklusser og processer.

Alle tre kunstnere er til stede ved ferniseringen, og ved denne lejlighed kan man høre dem fortælle om deres natursyn i en fælles artist talk. Udstillingen varer til og med søndag 16. august. Der er åbent fredag-søndag kl. 11-16 frem til 30. juni, derefter kl. 10-17 resten af udstillingsperioden. I hele udstillingsperioden er der en workshop i redningshuset - det er en såkaldt DIY-workshop (do-it-yourself eller gør-det-selv, red.).

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...