Lukning berører 60 ansatte i asylafdeling

JAMMERBUGT: Med udgangen af april næste år er det slut med at drive asylcentre i Jammerbugt Kommune. Udlændingestyrelsen lukker centrene som følge af et kraftigt fald i antallet af asylansøgere.

Sammen med udsigten til et fortsat faldende behov for pladser på opholdscentrene har det fået Udlændingestyrelsen til at lukke de tre centre i Brovst, Tranum og Dronninglund. Efter planen lukkes centret i Dronninglund ved udgangen af januar og centrene i Brovst og Tranum ved udgangen af april 2019.

Centrene drives i dag af Jammerbugt Kommunes asylafdeling på kontrakt med Udlændingestyrelsen.

For borgmester Mogens Christen Gade kommer meldingen ikke som et chok.

- Vi var godt klar over, at der ville komme flere lukninger, men vidste jo ikke om det ville ramme Jammerbugt Asylafdeling. Med lukningen slutter en epoke på omkring 25 år, hvor der her i området har været drevet asylcentre, først i den tidligere Brovst Kommune og nu i Jammerbugt Kommune, siger han.

- Det har været en spændende opgave og jeg vil gerne takke alle dem, som har været med til at sætte Jammerbugt Kommune på landkortet som en vigtig og kompetent asyloperatør gennem alle årene. Nu må vi så prøve at hjælpe de berørte medarbejdere godt videre med arbejde eller uddannelse, siger han.

Udlændingestyrelsen understreger, at samarbejdet med Jammerbugt Kommune om asylcenterdriften har været rigtig godt og, at Jammerbugt Kommune har løftet indkvarteringsopgaven på fornem vis gennem mange år.

Samtidig med lukning af opholdscentrene ophører en række tilknyttede aktiviteter som f.eks. voksenskole og sundhedsordning.

Lukningen berører cirka 60 medarbejdere i Jammerbugt Asylafdeling. Hertil kommer en række andre funktioner, både i og uden for Jammerbugt Kommune, som asylområdet har købt ydelser af. Det gælder undervisning, psykologbistand, børnepasning, tandpleje og sundhedspleje.

Jobcenter Jammerbugt står til rådighed for at understøtte processen i forhold til medarbejdernes fremadrettede beskæftigelse.

De ca. 800 beboere på centrene bliver boende, indtil de enten får opholdstilladelse eller endeligt afslag på asyl og overflyttes til et udrejse- eller hjemrejsecenter. Asylansøgere som ikke har fået afgjort deres sag når centrene lukker, vil blive overflyttet til andre opholdscentre.

Udlændingestyrelsen har i år lukket otte asylcentre i Danmark, heraf to drevet af Jammerbugt Asylafdeling. Når de varslede lukninger er gennemført i april 2019, vil der være 14 asylcentre tilbage. I begyndelsen af 2016 var der 98 asylcentre.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...