JUBILÆUM: Maren-Lis Styrbæk ser tilbage på et spændende arbejdsliv i nærkontakt med en stor del af Jammerbugt Kommunes borgere

FJERRITSLEV: − Det har været en ære at nyde patienternes tillid, og at folk har lukket mig ind i deres liv. Det er jeg meget taknemlig for!

Sådan lyder det fra 68-årige Maren-Lis Styrbæk på falderebet efter 40 års ansættelse i Jammerbugt Kommunes hjemmesygepleje. På grund af nedskæringer i sundhedsafdelingen fratræder hun til marts sit job med forebyggende hjemmebesøg for borgere over 75 år – men forinden skal 40-års jubilæet fejres behørigt.

Det sker fredag 29. november på Fjerritslev Vandrerhjem, hvor Maren-Lis Styrbæk har inviteret til åbent hus med brunch fra klokken 10. Og samtidig vil hendes foresatte og kolleger hylde hende med overrækkelsen af den kongelige fortjenstmedalje.

I virkeligheden runder Maren-Lis Styrbæk til nytår 50 år i sygeplejefaget. Og at det blev den livsvej, hun fulgte, lå lidt i kortene under opvæksten hjemme i Skerping. Hendes mor var nemlig den kendte hjemmesygeplejerske Astrid Rasmussen, der selv fik næsten 40 års gerning blandt patienterne. Først i Kettrup-Gøttrup og senere også Aggersborg, hvorefter hun ved kommunalreformen i 1970 fik Fjerritslev som sit virkeområde.

Dengang var rammerne langt fra så velordnede som i dag med faste arbejdstider, så Astrid Rasmussen stod nærmest til rådighed døgnet rundt ligesom gamle dages familielæger:

− Det skete ikke så sjældent, at folk kom i vores hjem efter fyraften for at få en indsprøjtning, husker Maren-Lis. Hendes far, Kaj Rasmussen, kørte øl og sodavand for bryggeriet i Skovsgaard.

Maren-Lis indledte sin skolegang i Korsholm og fik også en periode på den nybyggede skole i Ørebro, hvor hun oplevede at blive bogligt motiveret, før hun fortsatte på Fjerritslev Realskole.

Som 18-årig gik turen til sygeplejehøjskolen i Testrup ved Aarhus, og fra nytår 1970 påbegyndte hun selve sygeplejeuddannelsen i Thisted. Som færdiguddannet assistent arbejdede hun en tid på henholdsvis medicinsk afdeling og operationsgangen.

Hun blev i 1973 gift med møbelsnedker Thorvald Styrbæk fra Klim, og parret valgte at slå sig ned med et mindre landbrug på Gøttrup Nørmark, hvor de skabte et dejligt hjem med en søn og to døtre. Maren-Lis skiftede til et job som 1. assistent på Fjerritslev Sygehus, som blev drevet i nær tilknytning til det daværende amtsplejehjem, og ligeledes blev det til et par år på Brovst Sygehus, inden hun i 1979 blev ansat i den kommunale hjemmesygepleje i Fjerritslev. Først som afløser og fra 1. december som fastansat med det østlige område omkring Bonderup som virkefelt.

Det betød, at hun blev kollega med sin mor, og da søsteren Martha samtidig arbejdede som hjemmehjælper, kunne de undertiden blive mødt af patienterne med: »Er hjemmeplejen her i Fjerritslev nu blevet et familieforetagende?!«

− Det var fantastisk at arbejde sammen med de ældre, erfarne hjemmesygeplejersker, husker hun.

Om end samarbejdet med den ældre generation var meget inspirerende, gav Maren-Lis også noget tilbage, idet hun i en periode var vagtplanlægger. Døgnplejeordningen trådte i kraft pr. 1. april 1988 efter lange forhandlinger med blandt andre Dansk Sygeplejeråd. Det betød meget for hende selv, ikke mindst da hun blev alene med sine tre børn ved ægtefællens død i 1988. I begyndelsen lejede hun jorden ud og afviklede svinebesætningen, men efter seks år valgte hun at sælge ejendommen og flytte til sin nuværende bolig i Dalgasgade 12 i Fjerritslev.

Det organisatoriske arbejde interesserede hende, og i ca. 30 år beklædte hun posten som tillidsmand og fællestillidsmand, ligesom hun i 14 år var medlem af sygeplejerskernes nordjyske kredsbestyrelse og i fire år var delegeret i sygeplejerskernes pensionskasse. I de senere år som hjemmesygeplejerske havde hun ansvar for de sygeplejestuderende, der var i praktik i hjemmesygeplejen, og udarbejdede en uddannelsesmanual i relation hertil.

Men det daglige virke blandt befolkningen i Bonderup-området var naturligvis det primære, og i mere end 20 år var Maren-Lis ganske enkelt »sygeplejersken«, der opnåede stor fortrolighed med sine patienter og fik indblik i mange forskellige livsskæbner. Under tavshedspligt, naturligvis. Hun oplevede tit og ofte at blive standset på sin vej og spurgt til råds om store og små helbredsproblemer.

− Samarbejdet mellem hjemmesygeplejerskerne og Lægehuset i Fjerritslev var fantastisk godt og tillidsfuldt, tilføjer hun.

Imidlertid pådrog Maren-Lis sig en rygskade i forbindelse med en plejeopgave i 2002:

− I 2005 stod det klart, at jeg ikke kunne vende tilbage til mit hidtidige job, hvorfor jeg blev tilknyttet sundhedsafdelingen og overflyttet til de forebyggende hjemmebesøg for borgere over 75 år, hvilket jeg blev meget glad for.

Jobbet fortsatte fra 2007 i Jammerbugt Kommune, og et par år senere flyttede Maren-Lis ind i det fælles kontor for hele kommunen på det nedlagte Brovst Sygehus.

Hendes stilling er nu nedlagt som følge af nedskæringer på socialområdet, hvilket hun stærkt beklager:

− Behovet for forebyggende hjemmebesøg er stadig stort! Der er mange udfordringer hos en stor del af vore ældre medborgere, og vil vores sikkerhedsnet være tæt nok til at fange disse problemer? påpeger hun.

I den seneste valgperiode har Maren-Lis haft sæde i Jammerbugt Kommunes Seniorråd, hvor hun fortsat har mulighed for at lade sin stemme høre til gavn for de svageste ældre i samfundet.

Maren-Lis er nu i fuld gang med at omstille sig til en tilværelse uden for sygeplejefaget. Hendes store hobby er at strikke, og derudover nyder hun sit hus og have og sin omgangskreds. I Gøttrup havde hun en temmelig omfangsrig køkkenhave, men der er heldigvis også plads til både grønsager, bær og blomster i den lille have på Dalgasgade. Ellers tager hun ud i sit sommerhus og lader sig indfange af den store natur omkring Thorup Strand.

Hun glæder sig over, at alle tre børn har skabt sig en god tilværelse – sønnen Otto som stærkstrømsingeniør, datteren Karen som kemiingeniør og datteren Anna som ergoterapeut. Og så er der jo de fire børnebørn, som også fylder meget i hendes tilværelse.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...