40-ÅRS JUBILÆUM: Fjerritslev blev aldrig den samme, efter at gymnasiet blev en realitet som frugten af en årelang lokal indsats – om end det fortsat har været op ad bakke mange gange siden

FJERRITSLEV: Det blev den smukkeste festdag, man kunne tænke sig, da Fjerritslev Gymnasium fejrede sit 40-års jubilæum med reception i egne lokaler om eftermiddagen efterfulgt af en storstilet aftenfest i Idrætscenter Jammerbugt.

På vej op ad Skovbrynet blev gæsterne modtaget af gymnasiets flagallé, og efterårets gyldne farver spillede i de mange egetræer, der er plantet for hver studenterårgang i plænen foran den store Glassal, hvor receptionen fandt sted.

Bestyrelsesformand, borgmester Mogens Christen Gade bød velkommen til de omkring 100 indbudte gæster og slog fast, at 1979 på mange måder var et skelsættende år. Ikke mindst det at Fjerritslev Gymnasium blev født.

− Men FG er langt fra fyrre, fed og færdig, understregede han og fremhævede de mange tiltag, der har givet gymnasiet flere ben at stå på i form af flere uddannelser under samme tag og et college, der tiltrækker elever fra hele landet.

Mogens Christen Gade sluttede med at afsløre bestyrelsens gave til fødselaren: Et papirklip med titlen »Altid frejdig« af kunstneren Karen Bit Vejle fra Hune.

Tråden blev taget op af tidligere rektor Henning Galmar, der kunne tilføje, at Fjerritslev aldrig blev den samme, efter at gymnasiet var en realitet. Men det var på mange måder op ad bakke at etablere et helt nyt gymnasium, betroede han tilhørerne. Som en enmandshær måtte han selv gennemgå stakken af ansøgere til lærerstillingerne, og det var langt fra optimalt at skulle begynde skolevirksomheden under midlertidige forhold på Fjerritslev Skole, om end han og kollegerne blev taget rigtig godt imod fra første dag.

Der var dog også en temmelig udbredt lokal skepsis mod alt det nye: Hvad ville der ikke kunne ske, når venstreorienterede lærere skulle til at indoktrinere egnens ungdom? lød snakken. Galmar mindedes endvidere, at der pludselig blev sået tvivl om det statslige tilskud midt i nybyggeriet på Skovbrynet året efter. Men alt lykkedes, og i september 1981 kunne man tage egne flotte faciliteter i brug.

I 2003 var det virkelig op ad bakke for FG med kun to 3.g-klasser, og Fjerritslevs daværende borgmester, Otto Kjær Larsen, mindedes i sin tale, hvordan der blev blæst til kamp for gymnasiets overlevelse. Otto Kjær Larsen, der er i dag er regionsrådsmedlem og desuden formand for Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, nævnte, at der kommer en fyldig jubilæumsartikel om FG i den kommende udgave af Han Herred, og han kunne samtidig overrække en jubilæumsgave i form af 100 eksemplarer af Han Herred Sangbogen på vegne af samvirket og Fjerritslev Tryk.

Gymnasiets tredje rektor, Per Beck, kom til i 2008, hvor kampen for overlevelse havde båret frugt, og han omtalte de byggerier og udvidelser, der fandt sted i hans tid. Ligeledes kunne han fortælle om tilblivelsen af HF og HHX som nye uddannelser på FG.

− Nu skulle man tro, at man var færdig med bygge, men jeg kan se, at det slet ikke er tilfældet, sagde han med henvisning til det igangværende collegebyggeri på nabogrunden.

Regionsrådsmedlem Ole Stavad gav på regionsrådets vegne tilsagn om, at Region Nordjylland står bag Fjerritslev Gymnasium og den decentrale struktur i ungdomsuddannelserne, og Ulla Flintholm, der er formand for både FG’s Venner og det kommunale børne- og familieudvalg, glædede sig over, at gymnasiet blev hjemsted for 10. klassecenter Vest.

Der var også en gæst fra Japan, som havde taget den lange tur til Fjerritslev for at deltage i festlighederne. Det var Ikuro Aiba, der var udvekslingsstudent på gymnasiets allerførste årgang, og han høstede stort bifald for sin hilsen på et flydende og letforståeligt dansk.

Receptionen bød endvidere på fællessang og optræden ved en trio af FG’ere, der fremførte Sten Stenbæks FG-sang i en smuk, flerstemmig udgave, før rektor Bjarne Edelskov Nielsen sluttede talerækken som bannerfører for »Efterskolernes Gymnasium« og de mange nye tiltag i relation hertil.

Jubilæumsdagen fortsatte med åbent hus på gymnasiet og i Boligselskabet Domeas collegebyggeri på nabogrunden, inden dørene blev åbnet til den helt store fejring med ikke færre end 1.070 tilmeldte til en treretters menu og masser af underholdning i Idrætscenter Jammerbugt.

Her bød to af FG’s længst ansatte lærere velkommen – John Thomsen og Per Halsboe-Larsen – og rundt om bordene i begge idrætshaller kunne nuværende og tidligere elever fra samtlige årgange hygge sig til 60’er musik af Reminders. Aftenen bød også på en lille historiequiz, fællessang, hyldestsang til rektor Galmar og mulighed for at røre sig på dansegulvet, inden der – som en overraskelse for mange – blev budt op til en omgang lancier.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...