Håndsrækning, der dog først udløses i 2021

KOMMUNEN: LAG-grupperne i Nordjylland får nu lovning på en millionbevilling i det kommende år

Efter årsskiftet er der 15,4 millioner kroner til nye projekter og de penge skal de fire lokale aktionsgrupper, der administrerer midlerne - LAG Jammerbugt Vesthimmerland, LAG Thy-Mors, LAG Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev og LAG Himmerland - så fordele.

Støtten skal bruges til at give borgere, virksomheder og foreninger en økonomisk håndsrækning til at udvikle det lokale erhvervsliv eller til at understøtte gode levevilkår i landdistrikterne og på småøerne.

- De midler, vi prioriterer til de lokale aktionsgrupper, er virkelig vigtige for udviklingen i Danmarks landdistrikter. De skaber liv og aktivitet og er med til at fastholde arbejdspladser – også her i Nordjylland, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

- Det er meget vigtigt for mig, at de lokale aktionsgrupper får at vide hvor mange penge, der er at gøre godt med til lokale projekter til næste år.

- For vi må ikke bremse virkelysten ude i landdistrikterne. Vi har løbende brug for ideerne fra ildsjælene og de lokale drivkræfter. Det er de lokale aktionsgrupper, der bedst kender de konkrete behov i deres nabolag, og derfor ved de også, hvor og hvordan der skal sættes ind.

Landdistrikternes Fællesråd er meget tilfreds med meldingen om støtten i 2021.

- Hele det decentrale Danmark har i den grad grund til at glæde sig i dag. Med beslutningen om at fastholde LAG-midlerne på niveauet fra før 2016, er erhvervsministeren med til at holde hånden under et af de allervigtigste udviklingsredskaber i landdistrikterne, siger Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

Han udnerstreger, at der er god ræson i at støtte LAG- og FLAG-projekter landet over.

LAG-midlerne skaber nemlig ikke alene aktiviteter, men også arbejdspladser i hele Danmark.

Det konkluderede Center for Landdistriktsforskning tilbage i 2017 i en rapport, hvori de vurderede, at aktiviteterne i LAG-indsatsen har bidraget til en samlet beskæftigelseseffekt på ca. 2.400 arbejdspladser.

Den nuværende LAG-indsats er en del af det danske Landdistriktsprogram, der officielt udløber år 2020. Der er aktuelt forhandlinger om rammerne for den nye programperiode 2021-2027, som ikke når at blive færdige, så man kan starte op allerede i 2021.

Derfor har EU-Kommissionen besluttet, at 2021 kan være et overgangsår, hvor reglerne for den nuværende periode stadig gælder.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...