Wild West med bisonokser

0
Formand for Dansk Naturfredning Jammerbugt Søren Rosenberg i området mellem Lien og Slettestrand, som han ønsker genskabt som vild natur. Det er Svenstrup å der slynger sig i baggrunden.
– Rul forsigtig over den brede færist eller brug vildtlågen, og du befinder dig nu i NaturNationalpark Lien. Ud over de våde klitlavninger i det marine forland trompeterer et par ynglende traner. I det 1100 hektar store indhegnede område ses en flok bisoner i det fjerne, og Underlien får en rød glente luft under vingerne. I havtornekrattet slår en blå kærhøg ned over en flok sjaggere. Svenstrup Å slynger sig smukt gennem et landskab med blomstrende purpurgøgeurt og hedepletvinge med røde og orange guirlander af tern og pletter. Når mørket falder på høres strandtudsen ved de mange nye klitlavninger.

Sådan cirka forestiller formand for DN Jammerbugt, Søren Rosenberg, at det vil komme til at se ud på det areal mellem Slettestrand og Tranum Strand, hvor naturfredningsforeningen har ideer og visioner om at skabe en større sammenhængende vild natur.

– Naturen er i tilbagegang, det skal stoppes, og vi skal forsøge at genskabe den naturlige hydrologi, efter at udvalgte arter er blevet tæmmet eller udryddet. De gamle planteædere som urokser og vildheste skal tilbage i et naturligt habitatområde, siger Søren Rosenberg.

Området, som er udpeget, kalder han natur-nationalpark, for det er naturen, der er i fokus, selv om han også håber på, at det vil betyde øget turisme i området. En stor del af klitheden er statsejet og administreres af Naturstyrelsen i Thy. Forslaget blev fremlagt for politikerne allerede i november på et vælgermøde i Sports og Kulturcenter Brovst, hvor natur, miljø, klima og planlægning var til debat.

– Ideen blev godt modtaget på vælgermødet, men det skal nok føres ud i livet i etaper, og i første omgang omfatter planen kun den statsejede jord, men det kunne da være ønskeligt, hvis ikke rentabelt landbrugsjord, der støder op til, også blev omdannet til naturområde, siger Søren Rosenberg.

På en dag, hvor tågen har ligget tæt, viser han med begejstring arealet frem, og på bedste Carl Nielsens vis letter tågen, så den ikke skal tage livtag med den synkende sol, og området lyses op og åbenbare en flok islandske heste i leg. Søren Rosenberg taler begejstret om Rewilding, der skal føre naturen tilbage til dens oprindelige vilde tilstand, med de dyr, der var den gang. Om at genskabe den naturlige hydrologi med vådområder og lavninger, som skal få Tinksmed og strandtudser tilbage til Tranumområdet.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close