Nye vinde blæser over provstiet

0
Provst Folmer Toftdahl-Olesen ændrer igen på hvilke opgaver, sognepræsterne skal ave i 9690 - men denne gang er det en ændring, der ikke blot er velovervejet men også permanent. Arkivfoto: Flemming Dahl Jensen
– Vi lever i en tid, hvor snart sagt alting forandrer sig – somme tider så hurtigt, at det kan være svært at være med.

Sådan beskriver provst Folmer Toftdahl-Olesen den periode, som sognene i 9690 gennem den seneste tid har været igennem.

For godt seks år siden gik sognepræst for Kollerup-Fjerritslev og Hjortdal pastorat, Ejler Winkel, på pension, og siden da er der sket rigtig mange ting på den kirkelige front i Fjerritslev og omegn. Lotte Heftye blev ansat i stedet for Ejler Winkel – dog ikke på fuld tid, da hun også skulle være 50 procent bistandspræst for provsten i Jammerbugt provsti, og dermed blev præstebetjeningen i Kollerup-Fjerritslev og Hjortdal reduceret fra to medarbejdere til halvanden.

Et par år senere blev Hjortdal sogn af forskellige årsager til et selvstændigt pastorat – med Lotte Heftye som 25 procent præst. Derudover skulle hun stadig være 50 procent bistandspræst for provsten og samtidig bruge de sidste 25 procent af sin tid på at betjene resten af provstiet, hvilket blandt andet betød et konfirmandhold i Aaby.

Denne arbejdsdeling var bestemt ikke hensigtsmæssig, men snart kom den næste forandring: sognepræst Niels Jørgen Langdahl døde desværre efter længere tids sygdom, hvor embedet som sognepræst i Kollerup-Fjerritslev i den sidste del af sygdomsperioden havde været varetaget ved en konstituering af Poul Erik Tranholm-Pedersen, tidligere præst i Hune.

Efter beslutning fra biskop og provst blev stillingen i Kollerup-Fjerritslev ikke genopslået, men i stedet blev hele præstedækningen i “9690-Fjerritslev” forandret:

Lotte Heftye fortsatte i Hjortdal med de hidtidige 25 procent af sin stilling, men blev løst fra sine forpligtelser overfor provsti og provst og fik nu i stedet resten af sin arbejdstid i Kollerup-Fjerritslev sogn som 75 procent sognepræst – det var også her, hun i sin tid var blevet ansat.

Samtidig blev det bestemt, at sognepræst i Kettrup-Gøttrup, Henning Smidt, blev sognepræst på 25 procent i Kollerup-Fjerritslev og 75 procent i Kettrup-Gøttrup – med forpligtelse som kirkebogsfører begge steder.

Endvidere blev sognepræsterne i Haverslev-Bejstrup-Skræm og Klim-V.Torup-Vust, Inger Øeby Pedersen og Gitte Kibsgaard-Vester, begge tildelt en forpligtelse til at bistå i Kollerup-Fjerritslev sogn på op til 25 procent.

– På denne måde blev Kollerup-Fjerritslev sogn stadig dækket med sammenlagt 1,5 præstestilling – og Hjortdal med 0,25 præstestilling – altså faktisk en forbedring i forhold til tidligere, selv om det vist ikke blev opfattet sådan, fordi det for mange var svært at forstå, at der ikke skulle være bosat en præst i områdets største bebyggelse, fortæller provst Folmer Toftdahl-Olesen.

Derfor blev det aftalt, at Poul Erik Tranholm-Pedersen i en overgangsperiode skulle være tilknyttet Kollerup-Fjerritslev sogn, dels for at bevare en form for kontinuitet, dels for at give alle de implicerede – både menighedsråd, præster og sognebørn – tid til at finde deres ben.

– Og nu er det så tid til næste forandring i føljetonen om forandringer: Poul Erik Tranholm-Pedersen er med udgangen af juni fratrådt stillingen, fortæller Folmer Toftdahl-Olesen, der fra samtidig lader en stor tak for veludført gerning tilflyde den afgående præst, der har løst opgaven på forbilledlig vis.

– Men med denne ændring er overgangsperioden samtidig også forbi og “9690-Fjerritslev” vil i fremtiden blive betjent af de fire præster Lotte Heftye, Henning Smidt, Inger Øeby og Gitte Kibsgaard-Vester, fortæller Folmer Toftdahl-Olesen.

Dog ikke helt som nu. Som en naturlig del af den udvikling, der er sket i mellemtiden, lægges Hjortdal sogn og Kollerup-Fjerritslev sogn fra og med 1. september 2018 igen sammen til et fælles pastorat, som det har været i næsten umindelige tider.

Inden længe vil sognepræst Lotte Heftye også flytte fra embedsboligen i Hjortdal til en embedsbolig i Fjerritslev. Det er endnu ikke besluttet, om der skal købes et hus, eller om der evt. skal byggen en ny præstegård.

– Det er selvfølgelig en kæmpe omvæltning for Hjortdal, der altid har haft en præst boende i sognet, erkender provst Folmer Toftdahl-Olesen, der dog beder borgerne om at huske på, at Lotte Heftye stadig er sognepræst i Hjortdal, selv om hun bor i Fjerritslev.

– Vi må blot erkende, at det ikke i længden er holdbart, at der ikke bor en præst i så stor en by som Fjerritslev – og at der med den udvikling, vi oplever i befolkningen, ikke er mulighed for at have mere end fire præster i “9690-Fjerritslev”, fordi der er brug for præsterne andre steder i provstiet, siger Folmer Toftdahl-Olesen.

Det understreges også af, at sognepræst Frans Rossing Andersson, der så sent som for to år siden blev ansat som bistandspræst for provsten i stedet for Lotte Heftye, allerede fra 1. september i år bliver overflyttet til Aabybro, hvor der som bekendt er en stor tilgang af især børnefamilier med deraf følgende stort behov for ekstra præstekræfter.

– Det betyder så også, at Torslev-Ø.Svenstrup pastorat – og jeg selv som provst – igen skal skifte bistandspræst. Fra 1. september overgår denne forpligtelse til sognepræst for Lerup-Tranum-Koldmose, John Kristensen. Og det betyder jo faktisk, at “9460-Brovst” mister en halv præstestilling, fortæller Folmer Toftdahl-Olesen.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close