Ni nye vindmøller ved Thorup-Sletten

0
Et samlet Teknik og Miljøudvalg i Jammerbugt kommune har i sit møde 8. september besluttet at indstille til økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen, at der godkendes lokalplaner og VVM-redegørelser for to vindmølleområder ved henholdsvis Nørre Økse Sø og Thorup-Sletten.

Der gives dermed tilladelse til at opstille 15 vindmøller ved Nørre Økse Sø og 9 ved Thorup-Sletten vindmøller. Samtidig nedtages der 23 gamle vindmøller ved Nørre Økse Sø og 12 ved Thorup-Sletten.

Danmark har forpligtet sig til frem mod år 2030 at reducere sin CO2-udledning med 39 procent målt i forhold til år 2005. Vindenergi er en helt vital del af løsningen på den udfordring, og samtidig en del af svaret på, hvordan Danmark i fremtiden skal dække sit energibehov.

Kommunen har som myndighed behandlet ansøgningerne om at opstille vindmøller i henhold til vindmøllebekendtgørelsen, planlov med videre. På baggrund heraf er det vurderingen, at der kan gives de ønskede tilladelser og godkendes tilhørende lokalplaner og redegørelser, der muliggør opsætningen af vindmøllerne.

Der er samtidig, for at imødekomme bekymrede indsigere vedrørende Nørre Økse Sø-projektet, som et helt ekstraordinært tiltag, blevet foretaget målinger af lavfrekvent støj. Målingerne bekræfter, at møllerne vil holde sig indenfor de gældende støjgrænser.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Chr. Golding, og næstformand Torben Sørensen, udtaler i fællesskab:

– Det er den samlede kommunalbestyrelse, der tidligere har udpeget vindmølleområderne, og nu giver vi så mulighed for at etablere op til 24 vindmøller, der vil reducere CO2-udslippet med flere millioner tons CO2 over en årrække. Dermed bidrager vi til, at Danmark overholder Paris-aftalen.

– Det har været meget vigtigt for os alle, at der har været gennemført en åben proces, der har taget alle indsigelser og kommentarer alvorligt, så vi som politikere har haft et klart overblik over både projektet og konsekvenser for borgerne og klimaet. Vi har haft mange overvejelser, vi har lyttet og afvejet mange hensyn mod hinanden undervejs, og dette er et resultat, som følger den plan, som i mange år har været lagt for området, udtaler de to formænd.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close