Daglige arkiver: 16. november 2017

LOKALT

Generelt set var vinterforanstaltningerne mangelfulde, da 3F Midtfjord forleden aflagde besøg på 32 byggepladser i…